Media społecznościowe

Facebook – zarządzanie treścią.

Przede wszystkim redagowanie i publikacja tekstów, przygotowywanie elementów graficznych, pomoc w zarządzaniu profilem. Ponadto moderowanie i bieżąca aktualizacja (grafik, cenników, usług). Szkolenia dla początkujących, wskazówki i audyt istniejących stron. 

Facebook Ads – reklama.

Przygotowanie i bieżące zarządzanie płatną promocją z wykorzystaniem narzędzi Facebook Ads. Staranny dobór grupy odbiorców reklamy, optymalizacja budżetu i cykliczne raporty z realizacji. Istotnym elementem jest kalendarz, który ustalany jest wspólnie z klientem i wyznacza istotne z punktu widzenia działalności okresy na które warto zwrócić szczególną uwagę. Dotyczy zarówno kampanii reklamowej jak i treści zamieszczanej w mediach społecznościowych.

Linkedin, Pinterest, Instagram.

Redagowanie i publikacja treści wraz z przygotowaniem odpowiednich grafik i materiałów dodatkowych. Pomoc przy tworzeniu i prowadzeniu profilu, konfiguracja i wprowadzenie w specyfikę LinkedIn, Pinterest lub Instagram dla początkujących użytkowników portali.